מטרותינו

  1. תכנון ניהול ופיתוח מאגרי מים, מקורות מים ומפעלי מים - אגירה והשקיה.

  2. הפקה ואספקה של מים שפירים, מים מושבים ומי שיטפונות.

  3. פיתוח מקורות מים.

  4. פעילות חינוך והסברה לחיסכון במים.

  5. שמירת עמק חפר כריאה ירוקה.