השבת מי קולחין


בשל תנאי האקלים המשתנים הפוקדים את ישראל בשנים האחרונות, דלדול בכמות המשקעים ותנאי היובש והחום, סובל משק המים הישראלי ממחסור חמור במים. מצב זה מחייב מציאת פתרונות אלטרנטיביים לאיגום ולהשבה של מים  בכדי לאפשר אספקה סדירה של מי שתייה ומי השקיה. מלבד אגירה של מי גשמים, מופעל בישראל מזה מספר עשורים מערך השבה של מי קולחין. מערך השבת המים הוקם על מנת למנוע את זיהום הנחלים והים וניצול המים למטרות חקלאיות.

בכך מושגות כמה מטרות: 
     •  ניצול יעיל של מים וחיסכון במי שתייה.
     •  מניעת זיהום הנחלים והים.
     •  שמירה על הירוק ועל הגידולים החקלאיים באמצעות שימוש במים מושבים אלה.
      

במסגרת המיזמים השונים מופעלים ברחבי עמק חפר עשרות מתקנים של אגירת מים, איגומם, סינונם, טיהורם והשבתם לשימוש. כל אלו פועלים באופן שיטתי ויעיל, בשם המטרה ששם לעצמו התאגיד להפחית את תלותה של החקלאות במזג האוויר השחון הפוקד תכופות את אזורינו, ולאפשר לו לגדל את שדותיו ולהשקותם גם בתקופות של בצורת.