אנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה מוגדרת כאנרגיה שמיוצרת ממקורות שאינם מזהמים באופן ישיר את הסביבה. היא מופקת ממקורות אשר מייצרים כמויות נמוכות יחסית של זיהום נלווה וממקורות שנחשבים ידידותיים לסביבה. 

אולם, בעוד שבמקומות רבים בולט השימוש באנרגיה ירוקה באמצעות סכרי מים, תחנות רוח ואמצעים סולאריים, הרי שאצלנו מייצרים אנרגיה ירוקה מפרש של פרות. ביישובי עמק חפר, כ-8000 פרות חולבות המייצרות כמות אדירה של פרש (כמות שוות ערך לעיר של 200,000 תושבים). לרוב מפונה הפרש אל מחוץ לרפתות למערומים, חלקו משמש לתערובות קומפוסט המיועד לדישון.

אנרגיה ירוקה מוגדרת כאנרגיה שמיוצרת ממקורות שאינם מזהמים באופן ישיר את הסביבה. היא מופקת ממקורות אשר מייצרים כמויות נמוכות יחסית של זיהום נלווה וממקורות שנחשבים ידידותיים לסביבה. אנחנו מצאנו פתרון להפקת חשמל ירוק מסחיטה של ערמות הפרש שמצטבר ברפתות. הפרש מפונה במכליות אל המטב"ח (מתקן לטיפול בבוצה חקלאית). במתקן עוברת הבוצה מספר תהליכים שכל אחד מהם מביא לתוצר ממוחזר שונה:

1.   תחילה מופרד מהפרש גז מתאן בתהליך ביו-גז. המתאן  מוזרם לגנראטורים ההופכים אותו לחשמל ירוק.
2.  החומר הנותר עובר תהליך סחיטה. חלקו הקשיח עובר סטרליזציה ומוחזר אל הרפתות כריפוד לבהמות.
3.  החומר הרטוב המיימי, משמש כדשן אורגני הכולל בתוכו חומרי דישון טבעיים.

בנוסף, בימים אלה מתנהל פרויקט מיחזור פסולת במספר יישובים ביוזמת המועצה האזורית עמק חפר. במסגרת הפרוייקט פוזרו בייישובים מיכלים להפרדת פסולת ביתית. הפסולת הרטובה, האורגנית, מועברת גם היא למטב"ח ומצטרפת לתהליך שעובר פרש הפרות.