אגודת "אפיקי עמק חפר"


 

אגודת המים "אפיקי עמק חפר" נוסדה בשנת 1984 ביוזמת המועצה האזורית עמק חפר והחקלאים במטרה לנצל בצורה יעילה את מקורות מי הקולחין של העיר נתניה ועמק חפר לשם צרכים חקלאיים תוך הקטנת השימוש במים ראויים לשתייה.

 

המאגר הדרומי

בשנה הראשונה, נבנה המאגר הדרומי (מאגר בורגתא) בקיבולת של 3.5 מליון קו"ב. מאגר זה קלט את מי הקולחין המטוהרים בחורף ובתקופת הקיץ, מים אלה הוזרמו להשקיית אדמות העמק. כל אגודה שרצתה לקבל מי קולחין הייתה צריכה לוותר ולהמיר חלק ממכסות המים השפירים שלה. כדי לעודד את החקלאים להמיר מים שפירים במי קולחין, בוצעה ההמרה ביחס של 1:1.2 כלומר, תוספת של 20% בכמות המים. עם השנים, למדו החקלאים להכיר ביתרונות מי הקולחין - מחיר זול,חיסכון בחומרי דישון והביקוש להם גדל והלך. בשלב הזה, החלה הידברות בין חברת מקורות לאגודה וכך נולדה שותפות בין שני הגופים.

 

המאגר הצפוני

בשנת 2000 נחנך המאגר השני - המאגר הצפוני בנפח של 4 מליון קו"ב ולמקורות המים נוספו מי הקולחין של פרדסיה וכפר יונה. במשך הזמן, עם העלייה בביקוש להשקיה באמצעות מים מושבים רישתה האגודה את שטחי עמק חפר בצינורות מחלקים, תחנות שאיבה וחיבורי צרכן רבים.

 

הקמת אגודות נוספות

במהלך השנים הפכה האגודה לאחת מאגודות המים הגדולות במדינה ופועלת גם בתחומי איכות הסביבה ומיחזור פסולת. במקביל לאגודת אפיקי עמק חפר, פועלות 5 אגודות אחיות (הנמצאות בבעלות זהה) העוסקות במגוון מיזמים - אגירת מי גשמים, טיהור מי שפכים והשבתם לשימוש, הפקת מים מבארות ומחזור פסולת. אגודות אלו פועלות, באופן שיטתי ויעיל, בשם המטרה ששם לעצמו התאגיד, להפחית את תלותה של החקלאות במזג האוויר השחון הפוקד תכופות את אזורנו ולאפשר השקייה סדירה גם בתקופות של בצורת.

 

ניהול אגודת אפיקי עמק חפר

בראש האגודה, הפועלת כגוף פרטי עומדת המליאה, שמתכנסת פעמיים בשנה לאישורי תקציב, לקבלת דיווחים, לאישורי מאזן ולקבלת דו"ח מבקר התאגיד. הנהלת האגודה מתכנסת אחת לחודש וחצי ובישיבתה מתקבלות החלטות לגבי ניהולה ופיתוחה. בשגרה, מנוהלת האגודה על ידי יו"ר, מנכ"ל, מנהלת משרד, חשבת וממונה תחזוקה.