אגודת "בארות חפר"


 

אגודת בארות חפר הינה אגודה בבעלות "אגמי עמק חפר" שהוקמה בשותפות עם חב' רימון בשנת 2008.

 

מטרת האגודה

מטרת האגודה - לחדש בארות ישנות, להפיק מים ולספקם בהתאם לאיכותם. האגודה מחדשת בארות ישנות ומספקת את המים לפי איכותם לצרכים השונים - מים באיכות ירודה מועברים לצרכים חקלאיים ומים באיכות מי שתייה מועברים לחברת מקורות. פרויקט זה הוקם בכדי להוסיף על מקורות המים הקיימים לחקלאות בעמק חפר.

 

האישור לשאיבה זו, ניתן, על בסיס העברת חלק גדול מהמים לטובת החקלאים במנשה, בקעת הנדיב וחוף כרמל. (המים מועברים בצינורות גדולים מעמק חפר עד למאגרי חוף כרמל, מרחק 36 ק"מ).

 

היות ובעמק חפר משקים מזה 30 שנה במי קולחין ולא שואבים מהאקוויפר, התמלא האקוויפר במים שאינם ראויים לשתייה אך מעולים לחקלאות. שאיבת המים מנקה את מי התהום בהדרגה ובעתיד יוכלו לשמש גם כמקור למי שתייה. האגודה אף עוסקת בטיוב מי קידוחים לשתייה ובאספקה לחב' מקורות וליישובים בעמק חפר.