אגודת "עתודות עמק חפר"


 

אגודת עתודות עמק חפר הינה אגודה אחות לאגודות אפיקי עמק חפר ואגמי עמק חפר. בבעלות האגודה קרקעות חקלאיות נטועות פרי הדר. האגודה הוקמה כדי לשמש דוגמא ולעודד, בתחילת הדרך, שימוש במי קולחין מטוהרים.

 

בבעלות "עתודות עמק חפר" 500 דונם מטעים המושקים, כמובן, במים מושבים. קרקעות אלה משמשות כעתודות להחלפת קרקע למקרה ויהיה צורך בהקמת מאגרי מים נוספים.