אגודת "חפר אקולוגיה"


 

כאגודות המשרתות את חקלאי עמק חפר, נרתמו אגודות המים והקימו אגודה אחות נוספת כדי לעזור במציאת פתרון קצה לפרש הרפתות. במסגרת הרפורמה בענף החלב הייתה צריכה, בין היתר, כל רפת לדאוג לפתרון לפרש הפרות  של עצמה.

בעמק חפר פנו למציאת פתרון כולל וכך הוקם מפעל המטב"ח - מתקן לטיפול בבוצות חקלאיות, אשר אוסף את הפרש מרפתות עמק חפר (וכיום גם מרפתות ממבואות ת"א עד מבואות חיפה). הפרש עובר תהליך ביו-גז ממנו מופק גז מתאן הנאסף לבלוני ענק ומוזרם לגנרטורים המייצרים חשמל (4 מגה לשעה) ונמכרים לחברת חשמל. לאחר התהליך נסחט החומר הנותר, מיובש בחלקו (מפוסטר ונקי מחיידקים) ומשמש לריפוד ברפתות. החומר הנוזלי הנותר מתהליך הסחיטה נאסף במאגרים אטומים ומשמש לדישון השדות לפני זריעות החורף והקיץ.

 

זהו מפעל ירוק במלוא מובן המילה אשר מצליח באמצעים אקולוגיים נקיים להפוך פרש רפתות לחשמל, לדשן ולריפוד רפתות.