אגודת "מי חפר"


 

בשנה האחרונה, "נולדה" אגודה חדשה, אגודה לניהול מי הקולחין של אגודות המים.

 

בעידוד רשות המים, תנהל "מי חפר" את השימוש במי הקולחין של חבריה וצרכנים נוספים שייהנו מיתרון הגודל ויכולת הניוד של אגודה זו.