אגודות המים

כיום קיימות מספר אגודות (בבעלות זהה) הפועלות ביחד להפרחת אזור עמק חפר ועוסקות במגוון מיזמים - אגירת מי גשמים, טיהור מי שפכים והשבתם לשימוש, הפקת מים מבארות ומחזור פסולת. זאת במטרה להפחית את תלותה של החקלאות במזג האוויר השחון הפוקד תכופות את אזורנו ולאפשר השקייה סדירה גם בתקופות של בצורת. האגודות הינן:

 

• אגודת "אפיקי עמק חפר" 
• אגודת "אגמי עמק חפר" 
• אגודת "בארות חפר"
• אגודת "חפר אקולוגיה"
• אגודת "עתודות עמק חפר" 
• אגודת "מי חפר"